X

0558-2178120
0558-3970077

内页


心脏瓣膜病优势技术

发布日期:2017-11-08 浏览次数:3518

微创瓣膜成形/置换手术:

微创瓣膜成形术是通过胸部小切口将病变的瓣膜给予修复以达到冶疗目的,其通常适用于瓣膜关闭不全的病例,有少数瓣膜狭窄的患者亦可接受成形手术。

瓣膜成形术可以完成二尖瓣、主动脉瓣、三尖瓣成形。具体包括瓣环的重建和环缩,乳头肌和腱索的缩短、延长及转移,人工瓣环和人工腱索的植入,瓣叶的修复。

但手术对医生技术要求相对较高,需术中食道超声监测来判定瓣膜成形的效果,其主要适用于瓣膜病变较轻,瓣环无明显扩大,腱索及乳头肌功能良好的患者。

与换瓣手术相比,瓣膜成形手术具有很多优势,如无需因长期服用抗凝药所带来的出血或栓塞等并发症,患者术后的生活质量和远期疗效较换瓣明显提高。

微创心脏瓣膜置换术是采用由合成材料制成的人工机械瓣膜或用生物组织制成的人工生物瓣膜替换的手术,简称换瓣。

生物瓣具有良好的血流动力学特性,血栓发生率低,不必终身抗凝,但只能使用10-15年,多数患者面临二次手术;机械瓣具有较高的耐力和持久性等特性,但患者必须终身抗凝且潜在易发血栓栓塞和出血的可能,给患者的工作、生活带来诸多不变。出院后患者是否能做好自我管理,对提升生活质量以及预防术后并发症有着重要的意义。

胸腔镜下瓣膜手术

胸腔镜下瓣膜手是指使用现代电视摄像技术和高科技手术器械装备,通过2~3个“钥匙孔”大小的创口,完成瓣膜成形或置换的手术。与传统瓣膜手术相比,胸腔镜瓣膜手术小切口,手术中出血量非常少,对患者造成的创伤更小,伤口更加美观。同时,由于这种手术方式不需要锯开胸骨,患者手术后恢复快,平均住院时间为3-5天,不仅能较早开始正常生活,费用也比传统外科手术更低。

2014年10月,亚心医院成立胸腔镜治疗中心,已成功开展400余例胸腔镜心脏外科手术。治疗范围包括心脏瓣膜病、先天性心脏病、冠心病、房颤等多种疾病。

经导管主动脉瓣置入手术(TAVI)

该技术通过股动脉送入介入导管,将人工心脏瓣膜输送至主动脉瓣区打开,从而完成人工瓣膜置入,恢复瓣膜功能。

TAVI是目前国际上最先进的微创心脏瓣膜置入技术,有效避免了外科开胸及体外循环的创伤和风险,创伤小、恢复快,为既往身体条件不允许做外科手术的瓣膜病患者,特别是高龄、高危患者带来了希望。

由于所治疗人群高龄,全身情况差,所以每一例手术都是高危手术。TAVI团队的组织、患者的选择、CT的评估、麻醉、置入的各个环节,以及术后用药管理和并发症防治等多个角度,每一步都非常关键,不能忽视。

亚心医院已建立了由心内科、心外科、麻醉、超声等多科室组成的TAVI手术团队,为高龄患者带来“心希望”。